Satış Koşulları

SİTE aracılığı ile Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER' i satın almak için SİTE' ye üye olmak gerekmemektedir.

Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' in  KULLANICI' larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile ÜYE İŞ YERİ tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan HİZMETLER' in KULLANICI' lar tarafından satın alınması ve SİTE' de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET'i yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI' nın satın almış olduğu HİZMET'in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'den satın aldığı HİZMET 'i, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. KULLANICI' nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET' in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından düzenlenerek KULLANICI' ya  talebi halinde ulaştırılacaktır. KULLANICI, ÜYE İŞ YERİ 'nin münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER' e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER' in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, ÜYE İŞ YERİ' nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'in, İŞLETME' nin HİZMETLER' i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca ÜYE İŞ YERİNE' ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ÜYE İŞ YERİ' ne rücu edebilir. Bununla birlikte, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, özel kanunlarda düzenlenen hak ve taleplerinin tek sorumlusunun ÜYE İŞ YERİ olduğunu, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'in HİZMET' in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentesi ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere KULLANICI' nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' e yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ÜYE İŞYERİ’ ne rücu edebilir. Bununla birlikte, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla işbu mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'in HİZMET' i sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İŞLETME tarafından KULLANICI' ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET' in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca ÜYE İŞ YERİ' ne karşı ileri süreceğini, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'’ in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ÜYE İŞ YERİ' ne rücu edebilir. Bununla birlikte, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

İade Talepleri: 6502 (eski 4077 ) sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve mesafeli hizmet sözleşmesinin kurulmasını takip eden 2 gün (48 saat) içerisinde iade edebilir. Ancak KULLANICI’ nın onayı sonrasında ifa edilen hizmet söz konusu olduğundan, hizmetin ifası sonrasında böyle bir iade hakkından söz edilemeyecektir.

İade talebi, e-posta veya yazılı olarak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'e yahut doğrudan ÜYE İŞ YERİ’ ne iletilebilir. Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' e iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'e ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' tarafından hizmet bedeli, ilgili kredi kartına iade edilecektir. Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'in takdirinde olmak üzere, talepler değerlendirilecek ve olumlu görüş verilmesi halinde hizmet bedeli ilgili kredi kartına iade edilebilecektir.  Ancak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' bununla yükümlü tutulamaz. Her hâlükârda süresi aşılmış veya ifası gerçekleşmiş olan hizmetlere ait  iade talepleri işleme alınmamaktadır.

SİTE aracılığı ile Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' tarafından satılan VE ÜYE İŞ YERİ tarafından ifa edilen  HİZMET' in, kullanılmasının ÜYE İŞ YERİ' den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılmasında, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile ÜYE İŞYERİ arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI' ya tanınmış olan süreler ÜYE İŞYERİ tarafından belirtilecektir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevular KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' in KULLANICI' ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÜYE İŞYERİ ekspertiz inceleme ve rapor hazırlama işi ile ilgili randevu ya da rezervasyonu, muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET 'e ilişkin bedel Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ÜYE İŞ YERİ’ ne  ödenmişse KULLANICI' dan tahsil edilen bedelin KULLANICI' ya iadesi ÜYE İŞ YERİ tarafından yapılacaktır. Eğer ÜYE İŞ YERİ’ ne aktarılan bedel ile Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'’ in tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' in yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' in ÜYE İŞYERİ’ ne aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

Cayma hakkı, KULLANICI' nın REZERVASYON yada RANDEVU koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

Ekspertiz hizmetini sunan ÜYE İŞ YERLERİ' nin SİTE aracılığı ile KULLANICI' ya ifa ettikleri-yaptıkları HİZMETLER' in çeşitli koşullara bağlı olarak ÜYE İŞ YERİ tarafından ifa edilemediği durumlarda, ÜYE İŞ YERİ' nin ilgili HİZMET' i ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi KULLANICI ile Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. KULLANICI, bu gibi hizmetlerin ÜYE İŞ YERİ tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

İptal / İade Koşulları

İade Talepleri: 6502 (eski 4077 ) sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve mesafeli hizmet sözleşmesinin

kurulmasını takip eden 2 gün (48 saat) içerisinde iade edebilir. Ancak KULLANICI’ nın onayı sonrasında ifa edilen hizmet söz konusu olduğundan, hizmetin ifası sonrasında böyle bir iade

hakkından söz edilemeyecektir.

İade talebi, eposta veya yazılı olarak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ne yahut doğrudan ÜYE İŞ YERİ’ ne

iletilebilir. Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli

sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ne iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin Garantili Arabam Otomotiv

Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik

Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hizmet bedeli, ilgili kredi kartına iade edilecektir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim

Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' in takdirinde olmak üzere, talepler değerlendirilecek ve olumlu görüş verilmesi halinde hizmet bedeli ilgili kredi kartına iade

edilebilecektir. Ancak Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bununla yükümlü tutulamaz. Her hâlükârda süresi

aşılmış veya ifası gerçekleşmiş olan hizmetlere ait iade talepleri işleme alınmamaktadır.

Hizmetin ifa edilmesini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde, KULLANICI, özelliklerini yazılı veya sözlü olarak öğrendiği ve ekspertiz yaptırmış olduğu aracın, bu özellikleri ile ekspertiz

hizmeti sonucu elde edilen özellikler arasında OLDUKÇA BÜYÜK FARKLILIKLAR söz konusu olduğu konusunda Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık

Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne bilgi vermesi halinde bu durum değerlendirmeye alınacak ve yukarıda sayılan şekilde bir tutarsızlık (bu tutarsızlıkların ne ölçüde ve ne

şekillerde olacağı yine Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenecektir) olduğu sabit görülürse,

KULLANICI’ ya bedelsiz olarak bir defaya mahsus yeniden hizmet sunulacaktır.

Gizlilik ve Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’ nü kabul ederek, site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizin garantiliarabam.com.tr veya ortaklar tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

Ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, hizmet bilgileri, ekspertiz yapılacak araç bilgileri gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur.  Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’ nü kabul ettiğinizde saklanacak olan verilerinizin, bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunacağını belirtmek isteriz. Bize işlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız durumu, size beklenen hizmeti yerine getiremememize neden olabilir. Saklanacak olan bilgileriniz ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılacaktır.

 

Girmiş olduğunuz veriler, Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’ nü kabul etmeniz halinde işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanacaktır. Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması ya da bilgilerin değiştirilmesi güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir.

Sitemizi sürekli olarak geliştirmekte olduğumuzdan ötürü, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme tarafınıza "Gizlilik Prosedürü" başlığı altında bildirilecektir.

 

Gizlilik Prosedürü

Kişisel bilgiler başlığı altında garantiliarabam.com.tr yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. onlineototest.com olarak ilgili kuralların tarafımızca tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmekteyiz.  Böylelikle, kabul ettiğiniz Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’ ne bağlı olarak, tüm gayretimizi tarafımızca toplanmış olan her türlü bilgiyi ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda özen göstereceğiz.

Kişisel bilgi toplama ve kullanımını en aza indirgeyerek, toplanan kişisel bilgileri sadece sizin işlemlerinizin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre kadar tutacağız. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir.  Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından onlineototest.com sorumlu tutulamaz.